Type 95 Kurogane & Isuzu TX-40 Type 97

Hasegawa

Hasegawa Type 95 Kurogane & Isuzu TX-40 Type 97

Body Sprue B Sprue C Sprue D-F
Cabin Sprue B-D Sprue C Sprue G-J-S-R
Clear Parts Decals Instructions

© 2009 onefortyeight.com - All rights reserved